Handböckerna innehåller beskrivningar om lämpliga naturhamnar men även gästhamnar i Blekinge från Sölvesborg till Kristianopel. Snart 50 års segling i detta område har inspirerat till sammanställning av ett material som visar lämpliga tilläggsplatser och farleder för en båt med ett djupgående på cirka 1,80 m. Här kan Du framför allt finna beskrivningar över tilläggsplatser som ofta medger övernattning utan grillos och andra störande inslag. Böckerna har blivit mycket populära, inte minst bland Blekinges båtfolk.

Priset för handboken är 175 kr / 198kr (Gö-Kalmar) exklusive inrikes porto (ange kod för önskad skrift i ditt meddelande vid beställning)

Kod: DE-SÖ–LV-GÖ Kod: DE-GÖ-KRI-KAL Kod: SÖ–LV-GÖ– Kod: GÖ–-KRI-KAL
I lager Kontaktiere mich I lager I lager